Close
 • JB-TRANSLATIONS® е агенция за преводи на всички езици, която се намира в историческата част на стария град в Саарбрюкен в средата на мултикултурния транснационален регион на Саар-Лор-Лукс в сърцето на Европа.

  Нашето портфолио включва професионални висококачествени преводи, преводачески услуги, пътувания с цел изучаване на език и събития. Работим с малки, средни и големи компании, учреждения и частни клиенти.

  Ние разчитаме на повече от 20 години опит на международните пазари. Целите и успехът на нашите клиенти винаги са на първо място.

  В областта на писмените и устните преводи нашата цел е да предлагаме финансово изгодни, професионални преводи, съотв. преводачески услуги от и на всички (също редки или екзотични) езици в най-различни области като напр. техника, медицина, право, IT, реклама. Гарантираме качеството като използваме висококвалифицирани специализирани професионални преводачи. Нашите преводачи са с дългогодишен опит при превод от и на майчиния им език.

  Поръчките от инстанции се извършват от нашите законово упълномощени, съотв. заклети преводачи, които са задължени да запазят неутралност и поверителност.

  Отнасяме се поверително с документите на нашите клиенти и по смисъла на търговската тайна и разпоредбите за защита на данни.Close
 • За частни клиенти изготвяме за представяне пред инстанции и заверени преводи на документи като например:

  • дипломи
  • документи по гражданско състояние (удостоверения за раждане,
  удостоверения за сключен граждански брак)
  • шофьорски книжки
  • удостоверения от всякакъв вид
  • договори
  • застрахователни удостоверения
  • медицински свидетелства
  • пълномощни
  и т.н.

  За международни компании изпълняваме проекти за печат, цифрови и онлайн медии. Осигуряваме локализирането на интернет страници и софтуер, при което поемаме освен самия превод и адаптирането на съдържанието към регионалните икономически, технически и културни дадености.

Close
 • Нашите преводачи съпровождат частните лица при взаимодействие с институции, в лечебни заведения или при подписване на документи пред нотариус. Използва се тяхната помощ и когато предприятията провеждат работни срещи, семинари, бизнес срещи и конференции.

  В областта на нашите устни преводи спадат симултантен превод, консекутивен превод и т.н.

Close
 • ПЪТУВАНИЯ С ЦЕЛ ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЗИК И СЪБИТИЯ

  Езици и пътувания – две от най-хубавите неща на света

  Нашата концепция е, по време на отпуската в най-красивите места в над 100 центъра за обучение на всички континенти успешно и по най-модерните методи да се изучи „свободно“ езика в съответствие с препоръчания от ЕС директен метод и при това да се придобие международно признат езиков сертификат (Cambridge Certificate, TOEFL, D.A.L.F. и т.н.) като трамплин за следване и професия. Предлагаме в съвместно сътрудничество с нашите международно представени партньори индивидуално съобразени решения на разумна цена.

Close
Close
Close
JB-TRANSLATIONS®
ÜBERSETZUNGSBÜRO

www.jb-translations.com
USt.IdNr: DE243660721
Geschäftsleitung: 
Jenia Borisova


Projektmanager: 
Momchil Borisov
Website und Design:
Steliyan Kasabov, www.s-kay.com

 • Datenschutz:
  Alle Daten, welche im Zusammenhang mit auf diesen Seiten angegebenen oder erhobenen Daten gespeichert werden, finden ausschließlich in internen Prozessen 
  und Abläufen Verwendung und werden nicht an Dritte weitergeleitet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.

  Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
  Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/...

  | Seite 1 | 2 |
Close
 • Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php

  Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

  | Seite 1 | 2 |
Close

Български

Deutsch

English

Français

Italiano

Русский

Српски

Türkçe