Close
 • JB-TRANSLATIONS® je prevodilačka agencija za sve jezike, koja se nalazi u istorijskom jezgru starog grada u Sarbrikenu u središtu multikulturalnog transnacionalnog regiona Sar-Lor-Luks u srcu Evrope.

  Naša ponuda obuhvata stručne prevode vrhunskog kvaliteta, prevodilačke usluge, putovanja sa ciljem učenja jezika & događaje. Radimo sa malim, srednjim i velikim kompanijama, ustanovama i privatnim klijentima.

  Imamo preko 20 godina iskustva na međunarodnim tržištima. Ciljevi i uspeh naših klijenata uvek su na prvom mestu.

  U oblasti pismenih i usmenih prevoda naš je cilj da nudimo finansijski povoljne stručne prevode, odnosno prevodilačke usluge sa svih jezika i na sve jezike (uključujući retke ili egzotične) u najrazličitijim oblastima poput tehnike, medicine, prava, IT, reklame. Garantujemo kvalitet angažujući visoko osposobljene stručne prevodioce. Naši prevodioci poseduju dugogodišnje iskustvo u prevođenju sa maternjeg jezika i na maternji jezik.

  Narudžbe ustanova obavljaju naši zakonom ovlašćeni, odnosno sudski prevodioci, koji su dužni da budu neutralni i da čuvaju poverljivost.

  Čuvamo poverljivost dokumenata naših klijenata i u smislu poslovne tajne i propisa o zaštiti ličnih podataka.

Close
 • Za privatne klijente pripremamo za podnošenje ustanovama i overene prevode isprava poput:
  • diploma
  • isprava o građanskom stanju (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih)
  • vozačkih dozvоla
  • uverenja bilo koje vrste
  • ugovora
  • potvrda o osiguranju
  • lekarskih uverenja
  • punomoći
  itd.

  Za međunarodne kompanije izrađujemo projekte za štampane, digitalne i onlajn medije. Obezbeđujemo lokalizovanje internetskih stranica i softvera pri čemu, pored samog prevođenja obavljamo i prilagođavanje sadržine regionalnim privrednim, tehničkim i kulturnim osobinama.

Close
 • Naši prevodioci prate privatna lica u kontaktima sa ustanovama, u medicinskim ustanovama ili prilikom potpisivanja isprava kod notara. Njihova pomoć se koristi i kada firme održavaju radne sastanke, seminare, poslovne skupove i konferencije.

  Naše usluge usmenog prevođenja uključuju simultano, konsekutivno prevođenje i dr.

Close
 • PUTOVANJA SA CILJEM UČENJA JEZIKA & DOGAĐAJI

  Jezici i putovanja – dve od najlepših stvari na svetu

  Naš je koncept da se tokom odmora u najlepšim mestima u preko 100 centara za obuku na svim kontinentima uspešno i prema najsavremenijim metodama „slobodno“ uči jezik u skladu sa, od strane EU preporučenom direktnom metodom, pri čemu se dobija međunarodno priznati jezički sertifikat (Cambridge Certificate, TOEFL, D.A.L.F. itd.) kao odskočnica za studiranje i zapošljavanje. Zajedno sa našim međunarodno zastupljenim partnerima nudimo individualno prilagođena rešenja po prihvatljivoj ceni.

Close
Close

Български

Deutsch

English

Français

Italiano

Русский

Српски

Türkçe